Nedávný výzkum Pacienti upřednostňují čočky Biofinity® Multifocaljako lepší volbu z hlediska vidění i pohodlí

Společnost CooperVision doplnila svou řadu Biofinity® nabídkou víceohniskových silikon-hydrogelových čoček pro pacienty trpící presbyopií. A průzkumy potvrzují, že pacienti silně upřednostňují čočky Biofinity® Multifocal před některými jinými značkami z důvodu pohodlí a kvality vidění již od prvního vyzkoušení.

Na celém světě trpí presbyopií přibližně miliarda lidí a předpokládá se, že toto číslo se do roku 2050 zdvojnásobí1. Odhaduje se, že presbyopií trpí přibližně 44 procent pacientů. kteří mají potíže se zrakem2. Řada těchto pacientů měla v minulosti s víceohniskovými kontaktními čočkami špatné zkušenosti. Celé roky museli při jejich výběru řešit dilema: pohodlí po celý den nebo vynikající korekce zraku na všechny vzdálenosti. S čočkami Biofinity® Multifocal je tento kompromis minulostí a výzkumy to prokazují. Při klinickém testování měly čočky Biofinity® Multifocal lepší výsledky dle řady různých kritérií, jako např. pohodlí na konci dne, kvalita vidění a chuť nosit čočky po ukončení studie.

Naše čočky byly lepší nebo srovnatelné se třemi oblíbenými konkurenčními značkami na základě faktorů, které jsou podle společnosti CooperVision pro vás i pro vaše pacienty důležité. Uživatelé hlásili lepší korekci zraku a větší či stejné pohodlí ve srovnání s čočkami ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA, Ciba Vision® AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL nebo PureVision® Multi-Focal3,4,5. Uživatelé se také častěji vyjádřili, že si pravděpodobně vyberou naši značku v konkurenci s ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA a PureVision® Multi-Focal3,5. Zde naleznete podrobné informace k tomuto výzkumu.

Lepší korekce zraku

Pacienti trpící presbyopií jen těžko hledají řešení, které jim zaručí neustále ostré vidění, protože funkční víceohniskové čočky musí mít správné parametry pro tři vzdálenosti (na blízko, na střední vzdálenost a do dálky).

Ve srovnávací studii víceohniskových čoček Biofinity® a ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA, byly čočky Biofinity® po dvou týdnech nošení hodnoceny jako lepší pro vidění na vzdálenost paže, pro vidění na blízko i pro vidění do dálky a poskytovaly lepší celkovou kvalitu vidění než čočky ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA3. Ve srovnávací studii s čočkami Ciba Vision® AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL, získaly víceohniskové čočky Biofinity® po týdnu nošení lepší hodnocení pro vidění na blízko a na vzdálenost paže4. Také ve třetí studii dopadly víceohniskové čočky Biofinity® po dvou týdnech nošení lépe než čočky PureVision® Multi-Focal ve vidění na blízko, na vzdálenost paže a v celkové kvalitě vidění5.

Víceohniskové čočky Biofinity® využívají technologii Balanced Progressive®, což je prověřená konstrukce umožňující individuální výběr pro každého pacienta a pro každé oko. Je prokázáno, že tento přístup přesně a spolehlivě koriguje vidění na všechny tři vzdálenosti.

Pohodlnější než PureVision® Multi-Focal.

S rostoucí věkem se lidé potýkají nejen s presbyopií, ale také s vysycháním očí, které může znepříjemňovat nošení kontaktních čoček.

Čočky Biofinity® Multifocal hodnotili uživatelé při nasazování, během dne i na konci dne po dvou týdnech nošení jako pohodlnější než čočky PureVision® Multi-Focal5. V jiných studiích byly čočky Biofinity® Multifocal z hlediska pohodlí pro uživatele po dvou týdnech nošení při nasazování, během dne i na konci dne hodnoceny srovnatelně s čočkami ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA a Ciba Vision® AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL3,4. Čočky Biofinity® Multifocal uplatňují technologii Aquaform® Comfort Science™, která přispívá k jejich přirozené smáčivosti. Čočky jsou ve Spojených státech schváleny k dlouhodobému užívání (6 nocí) a v Evropě a v Kanadě k nepřetržitému užívání (29 nocí). Technologie Aquaform® Comfort Science™ zaručuje maximální smáčivost a přenos kyslíku k očím postiženým presbyopií, a přispívá tak k maximálnímu pohodlí po celý den.

Uživatelé jsou s nimi celkově spokojenější než s čočkami ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA a PureVision® Multi-Focal.

Ve studiích, kdy pacienti porovnávali čočky Biofinity® Multifocal s čočkami PureVision® Multi-Focal a ACUVUE® OASYS® při korekci PRESBYOPIE, byli po dvou týdnech nošení s čočkami Biofinity spokojenější3,5.

Overall Satisfaction Chart

Více pacientů prohlásilo, že bude nadále používat čočky Biofinity® Multifocal oproti čočkám ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA a PureVision® Multi-Focal.

Ve studii porovnávající čočky Biofinity® Multifocal s čočkami ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA, upřednostňovalo 70 procent pacientů při poslední návštěvě lékaře čočky Biofinity® Multifocal3. Kromě toho 78 procent pacientů z těch, kteří chtěli pokračovat ve studii, zvolilo namísto čoček ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA čočky Biofinity®Multifocal3. V samostatné srovnávací studii čoček Biofinity®Multifocal a čoček PureVision® Multi-Focal, zvolilo 78 procent uživatelů, kteří chtěli ve studii pokračovat, čočky Biofinity® Multifocal5.

Patients Who Choose Biofinity

Informace o studiích

Společnost CooperVision provedla studie, ve kterých srovnávala víceohniskové čočky Biofinity® se třemi výrobky, které pro ně představují největší konkurenci: ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA, Ciba Vision® AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL a PureVision® Multi-Focal. Tyto studie byly provedeny Spojených státech. Vlastnosti čoček byly u všech studií hodnoceny při první návštěvě, po týdnu nošení a po dvou týdnech nošení.

ODKAZY

1 Holden BA, Fricke TR, Ho SM, et al. Global vision impairment due to uncorrected presbyopia. Arch Ophthalmol. 2008;126(12):1731-1739.
2 2010 SIS International Research Multifocal Study (Commissioned by CooperVision).
3 Clinical Evaluation of the Biofinity® Multifocal Compared to the Acuvue® Oasys™ for Presbyopia Lenses (2010); výsledky jsou k dispozici.
4 Clinical Evaluation of the Biofinity® Multifocal Compared to the Ciba Air Optix® Aqua Multifocal Lenses (2010); výsledky jsou k dispozici.
5 Clinical Evaluation of the Biofinity® Multifocal Compared to the PureVision® Multi-Focal Lenses (2010); výsledky jsou k dispozici

ACUVUE® a OASYS® jsou registrované ochranné značky společnosti Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
AIR OPTIX® a AQUA MULTIFOCAL jsou registrované ochranné značky společnosti CIBA VISION® Corporation.
PureVision® je registrovaná ochranná značka společnosti Bausch & Lomb, Inc.